Сервизно обслужване

 
Централен сервиз
Сервиз Сотиров
 
1233 София                                                            
Ул.Козлодуй 113
 
тел.: 02 931 50 62
e-mail: sotirovservice@gmail.com
 
 
BSH Home Appliances Group преустановява разпространението на домакински уреди под марката Siemens в България от 2018 г. Сервизите на домакински уреди Siemens ще продължат да са на разположение, за да изпълнят задълженията на производителя за следгаранционно обслужване, както и приложимите гаранционни задължения или за всички други изискуеми услуги