Защита на данните

ЕКСПО2000 Трейд  оценява Вашия интерес към продуктите на Siemens и Вашето посещение на този сайт.


Защитата на личните Ви права при обработката на Вашите лични данни е важен въпрос, на който ние отделяме специално внимание. Личните данни, събрани при посещенията на нашите сайтове, се обработват конфиденциално и в съответствие с изискванията на законодателството. Защитата на данните и сигурността на информацията са част от нашата фирмена политика. Сайта на Експо2000 може да съдържат връзки към други сайтове, които не са в обхвата на настоящите Принципи за защита на данните.


ЕКСПО2000 Трейд  ще използва Вашите лични данни единствено с цел техническа поддръжка на сайтовете, администриране на клиентите, продуктови проучвания и маркетинг, само в пределите на необходимото за всеки конкретен случай. Вашите лични данни няма да бъдат разкрити пред трети лица извън Експо2000 Трейд без Вашето съгласие.


Ние бихме искали да използваме Вашите данни, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги и да се допитваме за Вашето мнение, когато това е приложимо. Вашето участие в такива кампании разбира се е доброволно. В случай, че не сте съгласни, можете да ни съобщите за това по всяко време, така че ние да забраним използването на Вашите данни.